fbpx

Doel van het project

‘Stoppen met vlees’ is een 100% non profit project dat ten doel heeft aandacht te genereren voor de gevolgen van de vleesconsumptie in Nederland. Zonder wijzend vingertje, maar op basis van respect, onderzoek en feiten.

Doel van het project

Doel van het project is om binnen een jaar (01- 2018 tot 01-2019) zoveel mogelijk in beweging te zetten, mensen bewust te helpen worden en partijen te verbinden. Het project omvat een documentaire, een boek en een online platform.

Het verhaal

Het verhaal voor zowel documentaire als het boek begint met Robert Bridgeman die in 2015 zeven jaar vegetariër
is. De auteur/ coach is uit ideële redenen omgeslagen van supercarnivoor naar vegetariër, maar weet niet van de
hoed en de rand. Hij hoort steeds meer over de relatie tussen vlees en zaken als ontbossing van de Amazone,
kanker en dierenleed en besluit op onderzoek uit te gaan. Twee jaar later weet hij meer dan hem lief is. Door alles
wat hij gezien heeft is hij veganistisch gaan eten.

Aan het eind van boek en film worden de disruptors van de
bio- industrie besproken: Kweekvlees, plantaardige producten en zeewier producten.

De motivatie voor Stoppen met vlees

 1. Milieu schade
  Denk hierbij aan het omhakken van Amazone woud voor veevoer en graasruimte. We zijn inmiddels meer dan 50% kwijt volgens het WNF. Alsmede watergebruik. Het eten van een biefstuk staat gelijk aan 60 keer douchen. En uitstoot. Er komen meer broeikasgassen vrij door de bio- industrie dan door alle vervoersmiddelen; treinen, boten, auto’s, vrachtverkeer en vliegtuigen samen.
 2. Dierenwelzijn
  Onlangs werd een open brief van 66 dierenartsen in het NRC geplaatst. De artsen, werkzaam binnen de bio-industrie, gaven aan dat de situatie zo niet verder kan. Per jaar worden 450 miljoen dieren geslacht in Nederland. De situatie in stallen en slachthuizen is schrijnend.
 3. Gezondheid
  Naast de gevaren van Q-koorts, MKZ en andere pandemieën verhogen het vlees van koeien, varkens en bewerkt vlees aantoonbaar het risico op kanker. Bewerkt vlees is door de World Health Organization op de lijst van kankerverwekkende stoffen geplaatst. Ook de risico’s op hartklachten en diabetes worden door vleesconsumptie vergroot. Ook hongersnood wordt in direct verband gebracht met vleesproductie. Nederland kent zo’n 800.000 vegetariërs en zo’n 40% van de Nederlanders is Flexitariër. Volgens Dr. Hans Dagevos van de Wageningen Universiteit eet 20% van de Nederlanders minder dan twee keer per week vlees.Deze aantallen zijn sterk groeiend en steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van de nadelige effecten van de grootschalige vleesindustrie en willen het eigenlijk anders. Stoppen met vlees geeft antwoord op de vragen van iedereen die zich bewust wordt van deze effecten.

De drie onderdelen van Stoppen met vlees

 1. Het boek
  Het boek Stoppen met vlees. Geschreven door Robert Bridgeman, uitgegeven door Nieuw Amsterdam. De boekpresentatie zal in april 2018 plaatsvinden in Scheltema Amsterdam. De opbrengst van het boek komt ten goede aan het project.
 2. Online platform
  Het online platform www.stoppenmetvlees.nl met achtergronden en stappenplannen voor mensen die bewust vlees willen gaan eten, vegetariër of veganist willen worden.
 3. Documenaire
  Stoppen met vlees, de documentaire. Inmiddels zijn we twee jaar aan het filmen. Interviews met eerder genoemde BNers, wetenschappers en specialisten. De opbrengst van de documentaire komt ten goede aan het project.

Geen wijzend vingertje

Stoppen met vlees gaat om bewustzijn en dialoog. We brengen de gevolgen van vleesconsumptie in kaart, we schoppen niet tegen de sector. Ook mensen uit de bio- industrie komen aan het woord. We zoeken juist de dialoog met vleeseters en mensen uit de industrie. Consumenten, banken, overheid, supermarkten en branche spelen allemaal een belangrijke rol.

Klik op deze link voor een video (gemaakt voor Facebook) van Robert over de naam van het boek: www.facebook.com/RJBridgeman/posts/10207490000446928